| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.82.149 (lg) / ec2-44-200-82-149.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:5295::2cc8:5295 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MATRIX-AS AS204522

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204522
as-name:    MATRIX-AS
org:      ORG-ZSTA2-RIPE
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS204522
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS204522
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS204522
admin-c:    ZS1635-RIPE
tech-c:     ZS1635-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-pphumatrix-1-mnt
created:    2018-02-23T10:38:10Z
last-modified: 2018-09-04T12:11:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZSTA2-RIPE
org-name:    Zbigniew Sojka trading as PPHU Matrix
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Rokicinska 34
address:    95-006
address:    Kurowice
address:    POLAND
phone:     +48509242509
geoloc:     51.6692473 19.6831103
language:    PL
admin-c:    ZS1635-RIPE
tech-c:     ZS1635-RIPE
abuse-c:    AR45192-RIPE
mnt-ref:    pl-pphumatrix-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-pphumatrix-1-mnt
created:    2018-02-15T09:13:27Z
last-modified: 2020-12-16T12:17:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zbigniew Sojka
address:    ul. Rokicinska 34
address:    95-006
address:    Kurowice
address:    POLAND
phone:     +48509242509
nic-hdl:    ZS1635-RIPE
mnt-by:     pl-pphumatrix-1-mnt
created:    2018-02-15T09:13:27Z
last-modified: 2018-02-15T09:13:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]