| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Connect-Solutions AS204488

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204488
as-name:    Connect-Solutions
descr:     08241 MANRESA
descr:     BARCELONA
remarks:    *** IP Transit ***
remarks:    AS174 - COGENTCO
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS204488
remarks:    AS43587 - bitNAP MBA Datacenters, S.L.
import:     from AS43587 accept ANY
export:     to AS43587 announce AS204488
org:      ORG-CSDC5-RIPE
admin-c:    DS21554-RIPE
tech-c:     DS21554-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-connectsolutions-1-mnt
created:    2018-03-02T09:57:29Z
last-modified: 2018-09-04T12:11:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CSDC5-RIPE
org-name:    Conecta - Soluciones de conectividad S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Passeig Pere III, 96 Entre, D
address:    08241
address:    Manresa
address:    SPAIN
phone:     +34938776900
admin-c:    DS21554-RIPE
tech-c:     DS21554-RIPE
abuse-c:    AR45352-RIPE
mnt-ref:    es-connectsolutions-1-mnt
mnt-ref:    es-globalcat-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     es-connectsolutions-1-mnt
created:    2018-02-28T14:51:05Z
last-modified: 2022-05-02T12:05:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Carlos Segado
address:    Passeig Pere lll, 96 Entre, D
address:    08241
address:    Manresa
address:    SPAIN
phone:     +34938776900
nic-hdl:    DS21554-RIPE
mnt-by:     es-connectsolutions-1-mnt
created:    2018-02-28T14:51:05Z
last-modified: 2020-03-18T12:44:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]