| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  epiclink-as AS204482

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204482
as-name:    epiclink-as
org:      ORG-ES508-RIPE
import:     from AS702 accept ANY
import:     from AS41327 accept ANY
export:     to AS702 announce AS204482
export:     to AS41327 announce AS204482
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS204482
admin-c:    ERRM1-RIPE
tech-c:     ERRM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-it-epiclink1-1
created:    2018-03-02T14:04:08Z
last-modified: 2020-11-30T15:28:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ES508-RIPE
org-name:    Epiclink SRL
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Giuseppe Zucchi, 39C
address:    20095
address:    Cusano Milanino
address:    ITALY
phone:     +39 02 8973 8973
admin-c:    ERRM1-RIPE
tech-c:     ERRM1-RIPE
abuse-c:    AR60109-RIPE
mnt-ref:    mnt-it-epiclink1-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-it-epiclink1-1
created:    2020-03-24T11:01:02Z
last-modified: 2022-05-06T11:48:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Epiclink RIPE Resources Management
address:    Via Giuseppe Zucchi, 39C
address:    20095
address:    Cusano Milanino
address:    ITALY
phone:     +39 02 8973 8973
nic-hdl:    ERRM1-RIPE
mnt-by:     mnt-it-epiclink1-1
created:    2020-03-24T11:01:01Z
last-modified: 2020-03-24T11:01:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]