| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.205.93.2 (lg) / ec2-34-205-93-2.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cd:5d02::22cd:5d02 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AME AS204454

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204454
as-name:    AME
org:      ORG-ASME1-RIPE
import:     from AS15696 accept ANY
export:     to AS15696 announce AS204454
import:     from AS41881 accept ANY
export:     to AS41881 announce AS204454
admin-c:    MH16900-RIPE
tech-c:     MH16900-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ir-atiye-1-mnt
created:    2018-03-08T11:15:40Z
last-modified: 2018-09-04T12:11:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ASME1-RIPE
org-name:    Atiye Sazan Mehr Eghtesad Co. PJS
org-type:    LIR
address:    87, Golestan 3, Pasdaran St
address:    1983947353
address:    tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
admin-c:    MH16900-RIPE
tech-c:     MH16900-RIPE
abuse-c:    AR44409-RIPE
mnt-ref:    ir-atiye-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ir-atiye-1-mnt
created:    2017-12-20T14:56:59Z
last-modified: 2018-04-16T09:35:29Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +9882195496
fax-no:     +982188568010

person:     Mohammadreza Heidary
address:    87, Golestan 3, Pasdaran St
address:    1983947353
address:    tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +9882195496
nic-hdl:    MH16900-RIPE
mnt-by:     ir-atiye-1-mnt
created:    2017-12-20T14:56:58Z
last-modified: 2017-12-20T14:56:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]