| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HELLOMOUSE-AS AS204446

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204446
as-name:    HELLOMOUSE-AS
descr:     Hellomouse Ltd
org:      ORG-HA680-RIPE
remarks:    Geofeed https://hellomouse.net/api/geofeed
remarks:    Peering policy: https://hellomouse.net/peering
remarks:
remarks:    Mice: Yeah
import:     from AS-HELLOMOUSE accept ANY
export:     to AS-HELLOMOUSE announce AS-HELLOMOUSE
import:     from AS-HELLOMOUSE-MEMBERS accept AS-HELLOMOUSE-MEMBERS
export:     to AS-HELLOMOUSE-MEMBERS announce ANY
import:     from AS-HELLOMOUSE-UPSTREAM accept ANY
export:     to AS-HELLOMOUSE-UPSTREAM announce AS-HELLOMOUSE-MEMBERS
admin-c:    HN2451-RIPE
tech-c:     HN2451-RIPE
abuse-c:    HN2451-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HELLOMOUSE-MNT
member-of:   AS-HELLOMOUSE
member-of:   AS-HELLOMOUSE-MEMBERS
created:    2018-03-09T09:54:19Z
last-modified: 2023-03-28T11:43:01Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OG36-RIPE

organisation:  ORG-HA680-RIPE
org-name:    Hellomouse Ltd
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    15 Mulgrave Rd, Greater, Worsley, Manchester M28 2RW, United Kingdom
admin-c:    HN2451-RIPE
tech-c:     HN2451-RIPE
abuse-c:    HN2451-RIPE
mnt-ref:    HELLOMOUSE-MNT
mnt-ref:    SBMT
mnt-ref:    OPENFACTORY-NOC
mnt-ref:    ROUTE48-MNT
mnt-by:     HELLOMOUSE-MNT
created:    2018-01-23T03:17:14Z
last-modified: 2023-03-26T06:42:50Z
source:     RIPE # Filtered
language:    EN

role:      Hellomouse NOC
address:    15 Mulgrave Rd, Greater, Worsley, Manchester M28 2RW, United Kingdom
abuse-mailbox: abuse@hellomouse.net
tech-c:     JL11506-RIPE
tech-c:     TS40122-RIPE
tech-c:     JEH57-RIPE
nic-hdl:    HN2451-RIPE
mnt-by:     HELLOMOUSE-MNT
created:    2018-01-23T03:16:29Z
last-modified: 2022-03-27T02:19:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]