| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TRINITY AS204384

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204384
as-name:    TRINITY
org:      ORG-LU26-RIPE
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS204384
import:     from AS43380 accept { 0.0.0.0/0 }
export:     to AS43380 announce AS204384
import:     from AS15645 accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS204384
import:     from AS59613 ACCEPT AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS204384
admin-c:    AR45387-RIPE
admin-c:    LUN3-RIPE
tech-c:     LUN3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CDS-UA-MNT
mnt-by:     OUT-UA-MNT
created:    2018-03-20T14:28:04Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:11Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CDS3-RIPE

organisation:  ORG-LU26-RIPE
org-name:    LLC "OTT UKRAINE"
org-type:    OTHER
address:    boulevard Gavela Vaclava 6, 03124, Kyiv, Ukraine
abuse-c:    LUN3-RIPE
mnt-ref:    OUT-UA-MNT
mnt-by:     OUT-UA-MNT
created:    2018-03-02T15:19:15Z
last-modified: 2018-03-02T15:25:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LLC "OTT UKRAINE" NOC
address:    boulevard Gavela Vaclava 6, 03124, Kyiv, Ukraine
nic-hdl:    LUN3-RIPE
mnt-by:     OUT-UA-MNT
created:    2018-03-02T15:23:53Z
last-modified: 2018-03-02T15:25:49Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@sweet.tv

person:     Alexandr Rezunov
address:    boulevard Gavela Vaclava 6, 03124, Kyiv, Ukraine
phone:     +38-0629-41-05-66
nic-hdl:    AR45387-RIPE
mnt-by:     OUT-UA-MNT
created:    2018-03-02T15:15:27Z
last-modified: 2018-03-02T15:15:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]