| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Cyberflat-AS AS204339

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204339
as-name:    Cyberflat-AS
org:      ORG-CS747-RIPE
sponsoring-org: ORG-NML10-RIPE
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS204339
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS204339
admin-c:    AS46708-RIPE
tech-c:     AA39681-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Datalabs-MNT
created:    2022-06-28T13:49:42Z
last-modified: 2022-12-28T09:16:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CS747-RIPE
org-name:    Cyberflat s.r.o.
country:    CZ
org-type:    OTHER
address:    Kacirkova 986/11,Jinonice,Prague 5, 15800, Czech Republic
abuse-c:    ACRO48834-RIPE
mnt-ref:    NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-ref:    ru-vpsville1-1-mnt
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-by:     CYBERFLAT-MNT
created:    2022-06-24T10:45:28Z
last-modified: 2022-12-01T17:09:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      administrator
address:    Office 1502,Preatony Tower,Dubai Star,JLT,Dubai,U.A.E.
nic-hdl:    AA39681-RIPE
mnt-by:     Datalabs-MNT
created:    2022-06-14T08:27:36Z
last-modified: 2022-06-14T08:27:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Supenkov
address:    Kacirkova 11, Praha 5,158 00, Czech Republic
phone:     +420 211 151 611
nic-hdl:    AS46708-RIPE
mnt-by:     Datalabs-MNT
created:    2022-06-24T10:15:19Z
last-modified: 2022-06-24T10:15:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]