| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Cyberflat-AS AS204339

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204339
as-name:    Cyberflat-AS
org:      ORG-FSL27-RIPE
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS204339
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS204339
sponsoring-org: ORG-IML25-RIPE
admin-c:    FSD91-RIPE
tech-c:     FSD91-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FIRSTBYTE
created:    2022-06-28T13:49:42Z
last-modified: 2023-09-22T10:47:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSL27-RIPE
org-name:    FIRST SERVER LIMITED
country:    GB
org-type:    OTHER
remarks:    ***********************************************************
remarks:    *** FIRST SERVER is a cloud web hosting company.
remarks:    *** We do service a lot of customers. Make sure you use correct email for your inquiry.
remarks:    *** In case of network spam issues write to audit(at)first-server(dot)net
remarks:    *** For legal requests, LOA and others, please use: office(at)first-server(dot)net
remarks:    *** Office hours from 10am to 4pm (UTC+0)
remarks:    *** For customers support please use support(at)firstbyte(dot)pro
remarks:    *** For legal requremets, please use office(at)first-server(dot)net
remarks:    *** Support team is on duty 24/7
remarks:    ***********************************************************
address:    71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ
abuse-c:    ACRO3704-RIPE
mnt-ref:    FIRSTBYTE-MNT
mnt-by:     FIRSTBYTE-MNT
created:    2022-11-04T18:56:58Z
last-modified: 2022-12-01T17:12:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      FIRST SERVER SALES DEPARTMENT
remarks:    Sales and Manager Firstbyte.RU / Firstbyte.PRO cloud service provider
remarks:    Techincal support department available at
remarks:    Please email to audit@firstbyte.pro in case of any issues.
address:    71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ
phone:     +44-203-769-18-56
nic-hdl:    FSD91-RIPE
mnt-by:     FIRSTBYTE-MNT
created:    2022-06-23T10:59:47Z
last-modified: 2022-11-03T15:46:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]