| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NetX_BG AS204281

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204281
as-name:    NetX_BG
org:      ORG-NNL20-RIPE
import:     from AS41313 accept ANY
export:     to AS41313 announce AS-NETXOUT
import:     from AS48452 accept ANY
export:     to AS48452 announce AS-NETXOUT
import:     from AS57463 accept ANY
export:     to AS57463 announce AS-NETXOUT
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS-NETXOUT
import:     from AS8262 accept ANY
export:     to AS8262 announce AS-NETXOUT
import:     from AS31293 accept AS31293
export:     to AS31293 announce ANY
import:     from AS48115 accept AS48115
export:     to AS48115 announce ANY
import:     from AS41764 accept AS41764
export:     to AS41764 announce ANY
import:     from AS50837 accept AS50837
export:     to AS50837 announce ANY
admin-c:    NN2170-RIPE
tech-c:     NN2170-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     bg-netx-1-mnt
created:    2015-07-10T11:41:29Z
last-modified: 2018-09-04T11:37:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NNL20-RIPE
org-name:    NETX - NG LTD
org-type:    LIR
address:    Sofia, Lozen village, 3 Narcis str.
address:    1151
address:    Pancharevo village, Sofia district
address:    BULGARIA
phone:     +35924486606
admin-c:    AC27186-RIPE
tech-c:     AC27186-RIPE
abuse-c:    AR32807-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    bg-netx-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bg-netx-1-mnt
created:    2015-07-07T14:36:41Z
last-modified: 2016-07-25T13:52:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NetX.BG NOC
address:    Sofia, 18 Khan Krum str.
admin-c:    AI653-RIPE
tech-c:     AI653-RIPE
tech-c:     AC27186-RIPE
abuse-mailbox: abuse@netx.bg
nic-hdl:    NN2170-RIPE
mnt-by:     bg-netx-1-mnt
created:    2015-07-09T07:04:57Z
last-modified: 2018-08-24T09:24:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]