| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  P2S-PL-AS AS204275

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204275
as-name:    P2S-PL-AS
org:      ORG-PSS35-RIPE
import:     from AS25084 accept ANY
export:     to AS25084 announce AS204275
import:     from AS61154 accept ANY
export:     to AS61154 announce AS204275
admin-c:    PSS99-RIPE
tech-c:     PSS99-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PL-CZESTMAN-MNT
created:    2015-07-13T07:02:24Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PC2-RIPE

organisation:  ORG-PSS35-RIPE
org-name:    Polskie Sieci Swiatlowodowe Sp. z o.o
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Niepodleglosci 20/22, 42-216 Czestochowa, Poland
abuse-c:    PSS99-RIPE
mnt-ref:    PL-CZESTMAN-MNT
mnt-by:     PL-CZESTMAN-MNT
created:    2015-07-03T12:21:16Z
last-modified: 2022-12-01T17:23:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      P2S-PL Operations
address:    Polskie Sieci Swiatlowodowe Sp. z o.o
address:    ul. Niepodleglosci 20/22, 42-216 Czestochowa, Poland
abuse-mailbox: abuse@p2s.pl
admin-c:    JO1108-RIPE
tech-c:     JO1108-RIPE
nic-hdl:    PSS99-RIPE
mnt-by:     PL-CZESTMAN-MNT
created:    2015-07-03T12:10:52Z
last-modified: 2020-12-08T20:09:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]