| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VEEPEE-SDN AS204273

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204273
as-name:    VEEPEE-SDN
org:      ORG-VA27-RIPE
import:     from AS8218 accept ANY
export:     to AS8218 announce AS204273
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS204273
admin-c:    EAN75-RIPE
tech-c:     EAN75-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-VP
created:    2016-02-18T09:13:53Z
last-modified: 2020-11-07T20:30:41Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VA27-RIPE
org-name:    SPIE Cloud Services SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    53 boulevard de Stalingrad
address:    92247
address:    Malakoff Cedex
address:    FRANCE
phone:     +33 1 41 46 41 46
fax-no:     +33 1 73 02 68 28
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-VP
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-VP
admin-c:    EAN75-RIPE
abuse-c:    NV7575-RIPE
created:    2004-09-22T13:33:04Z
last-modified: 2021-06-06T11:24:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Emmanuel ANDRE
address:    148 av Pierre Brossolette CS 20032 92247 Malakoff Cedex
phone:     +33173038553
nic-hdl:    EAN75-RIPE
mnt-by:     MNT-SPIE-CS
mnt-by:     MNT-VP
created:    2020-11-07T20:21:17Z
last-modified: 2020-11-07T20:21:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]