| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  REYGERS-AS AS204252

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204252
as-name:    REYGERS-AS
org:      ORG-RSG8-RIPE
import:     from AS198726 accept ANY
export:     to AS198726 announce AS204252
import:     from AS204672 accept ANY
export:     to AS204672 announce AS204252
admin-c:    MR20119-RIPE
tech-c:     MR20119-RIPE
abuse-c:    AR32899-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-reygers-1-mnt
created:    2015-07-17T12:59:58Z
last-modified: 2018-11-10T06:00:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RSG8-RIPE
org-name:    Reygers Systemhaus GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Mueller-Armack-Str. 9
address:    46397
address:    Bocholt
address:    GERMANY
phone:     +49-2871-6003
fax-no:     +49-2871-1001
admin-c:    MR20119-RIPE
tech-c:     MR20119-RIPE
abuse-c:    AR32899-RIPE
mnt-ref:    de-reygers-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-reygers-1-mnt
created:    2015-07-15T07:24:31Z
last-modified: 2020-12-16T12:40:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Reygers
address:    Mueller-Armack-Str. 9
address:    46397
address:    Bocholt
address:    GERMANY
phone:     +49-2871-6003
nic-hdl:    MR20119-RIPE
mnt-by:     de-reygers-1-mnt
created:    2015-07-15T07:24:30Z
last-modified: 2017-08-01T08:20:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]