| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DINAO AS204251

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204251
as-name:    DINAO
org:      ORG-DS460-RIPE
import:     from AS30781 accept ANY
export:     to AS30781 announce AS204251
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS204251
admin-c:    GA12088-RIPE
tech-c:     GA12088-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fr-dinao-1
created:    2022-06-30T10:54:01Z
last-modified: 2022-06-30T10:54:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DS460-RIPE
org-name:    DINAO SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    DINAO, 307 CHE DE LA MARINE
address:    83110
address:    SANARY-SUR-MER
address:    FRANCE
phone:     +33484250220
admin-c:    GA12088-RIPE
tech-c:     GA12088-RIPE
abuse-c:    AR60996-RIPE
mnt-ref:    mnt-fr-dinao-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fr-dinao-1
created:    2020-09-15T10:36:20Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GERANT
address:    DINAO, 307 CHE DE LA MARINE
address:    83110
address:    SANARY-SUR-MER
address:    FRANCE
phone:     +33484250220
nic-hdl:    GA12088-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-dinao-1
created:    2020-09-15T10:36:20Z
last-modified: 2020-09-15T10:36:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]