| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.214.89 (lg) / ec2-100-25-214-89.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:d659::6419:d659 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UMS AS204190

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204190
as-name:    UMS
org:      ORG-UMS5-RIPE
sponsoring-org: ORG-IKIW1-RIPE
import:     from AS31304 accept ANY
export:     to AS31304 announce AS204190
import:     from AS21021 accept ANY
export:     to AS21021 announce AS204190
admin-c:    WK2070-RIPE
tech-c:     WK2070-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     inProjects
created:    2015-07-30T14:04:51Z
last-modified: 2018-09-04T11:38:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UMS5-RIPE
org-name:    Gmina Miasto Szczecin
org-type:    OTHER
address:    pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
abuse-c:    AC32287-RIPE
mnt-ref:    inProjects
mnt-by:     inProjects
created:    2014-10-01T10:49:13Z
last-modified: 2016-05-13T10:42:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wojciech Kozicki
address:    Szczecin
phone:     +48508362669
nic-hdl:    WK2070-RIPE
mnt-by:     inProjects
created:    2014-09-24T07:05:27Z
last-modified: 2014-09-24T07:05:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]