| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.247.184 (lg) / ec2-44-192-247-184.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:f7b8::2cc0:f7b8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SILENT-GHOST-AS AS204136

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204136
as-name:    SILENT-GHOST-AS
remarks:    * Please report any network abuse (spam, hacking, * . . .-.
remarks:    * scanning, break-in attempts, flooding, illegal .*. . ( " )
remarks:    * activities, etc.) to abuse@silent-ghost.eu. . . * /\_.' '._/\
remarks:    ._____ _ _ . . . . . ._. . . ____ _. . . . . . . ._ |. . . . .|
remarks:    / ___/(_) | ___ _ __ | |_ . / ___| |__. .___. ___| |_\. . . ./
remarks:    \___ \| | |/ _ \ '_ \| __| | | ._| '_ \ / _ \/ __| __|\. . /
remarks:    .___) | | | .__/ | | | |_ .| |_| | | | | (_) \__ \ |(__). /
remarks:    /____/|_|_|\___|_| |_|\__| .\____|_| |_|\___/|___/\__|._.'
sponsoring-org: ORG-NE3-RIPE
admin-c:    FUSL
tech-c:     FUSL
created:    2016-05-06T07:06:52Z
last-modified: 2021-08-24T07:12:30Z
source:     RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     FUSL-MNT
org:      ORG-KATH1-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
import:     from AS204136:AS-UPSTREAMS accept ANY
export:     to AS204136:AS-DOWNSTREAMS announce ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS204136:AS-UPSTREAMS accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS204136:AS-DOWNSTREAMS announce ANY
export:     to AS204136:AS-UPSTREAMS announce AS204136:AS-DOWNSTREAMS
import:     from AS204136:AS-DOWNSTREAMS accept AS204136:AS-DOWNSTREAMS
mp-export:   afi any.unicast to AS204136:AS-UPSTREAMS announce AS204136:AS-DOWNSTREAMS
mp-import:   afi any.unicast from AS204136:AS-DOWNSTREAMS accept AS204136:AS-DOWNSTREAMS

organisation:  ORG-KATH1-RIPE
org-name:    Kevin Holly trading as Silent Ghost e.U.
country:    AT
org-type:    OTHER
address:    Himberger Strasse 10/1/5
address:    2435 Ebergassing
address:    Austria
abuse-c:    SGEU-RIPE
mnt-ref:    FUSL-MNT
mnt-ref:    MNT-HARRYCROSS
mnt-ref:    CYNTHIA-MNT
mnt-ref:    FAIRNODE-MNT
mnt-by:     FUSL-MNT
created:    2019-03-28T12:11:34Z
last-modified: 2022-12-01T17:16:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Katie Holly
address:    Koloniegasse 4/2/2
address:    2435 Ebergassing
address:    Austria
phone:     +4367762869878
nic-hdl:    FUSL
mnt-by:     FUSL-MNT
created:    2014-08-18T18:50:09Z
last-modified: 2018-12-24T03:17:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]