| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-RADIO5-AS AS204131

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204131
as-name:    PL-RADIO5-AS
org:      ORG-ARRP1-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS204131
import:     from AS56949 accept ANY
export:     to AS56949 announce AS204131
admin-c:    RSC21-RIPE
tech-c:     RSC21-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2015-08-19T11:52:29Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TSTA7-RIPE

organisation:  ORG-ARRP1-RIPE
org-name:    AGENCJA REKLAMOWA RADIO 5 PIOTR BAJER
org-type:    OTHER
address:    ul. Bulwarowa 5 16-400 SUWALKI POLAND
mnt-ref:    TSLA1-MNT
abuse-c:    RSC21-RIPE
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2015-08-18T15:19:49Z
last-modified: 2015-08-20T09:37:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RADIO5 SUWALKI CONTACTS
address:    ul. Bulwarowa 5 16-400 SUWALKI POLAND
abuse-mailbox: biuro@radio5.com.pl
nic-hdl:    RSC21-RIPE
mnt-by:     TSLA1-MNT
created:    2015-08-18T15:10:52Z
last-modified: 2015-08-20T09:36:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]