| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DLVSIA AS204130

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204130
as-name:    DLVSIA
org:      ORG-DS227-RIPE
remarks:    - Telenet -
import:     from AS24589 accept ANY
export:     to AS24589 announce AS204130
descr:     - Nano IT -
import:     from AS43513 accept ANY
export:     to AS43513 announce AS204130
admin-c:    TNET111-RIPE
tech-c:     TNET111-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TELENETSIA-MNT
created:    2015-08-19T12:36:10Z
last-modified: 2020-11-16T17:52:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TS218-RIPE

organisation:  ORG-DS227-RIPE
org-name:    DLV, sia
org-type:    OTHER
address:    Maskavas 198a, Riga, LV-1019, Latvia
abuse-c:    AR27851-RIPE
admin-c:    TNET111-RIPE
tech-c:     TNET111-RIPE
mnt-ref:    TELENETSIA-MNT
mnt-by:     TELENETSIA-MNT
created:    2015-08-18T12:18:33Z
last-modified: 2016-02-01T16:26:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Telenet technical contacts role
address:    Raunas 44/1, Riga, Latvia LV-1039
org:      ORG-TS218-RIPE
abuse-mailbox: noc@telenet.lv
phone:     +371 67711111
fax-no:     +371 67790421
phone:     +371 67790770
nic-hdl:    TNET111-RIPE
tech-c:     DK250-RIPE
admin-c:    DK250-RIPE
tech-c:     ALXL1-RIPE
admin-c:    ALXL1-RIPE
tech-c:     OV1163-RIPE
tech-c:     SS33009-RIPE
mnt-by:     TELENETSIA-MNT
created:    2014-02-05T14:20:25Z
last-modified: 2018-06-29T13:17:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]