| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.208.202.194 (lg) / ec2-18-208-202-194.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d0:cac2::12d0:cac2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NET-KOMP AS204126

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204126
as-name:    NET-KOMP
org:      ORG-NA376-RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE
import:     from AS33923 accept ANY
export:     to AS33923 announce AS204126
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS204126
admin-c:    AB17531-RIPE
tech-c:     AB17531-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NET-KOMP-MNT
created:    2015-08-19T15:48:35Z
last-modified: 2018-09-04T11:38:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NA376-RIPE
org-name:    P. H. U. NET-KOMP Marcin Orlowski
org-type:    OTHER
address:    ul. 11-go Listopada 13, 18-500 Kolno
abuse-c:    AR21877-RIPE
mnt-ref:    NET-KOMP-MNT
mnt-by:     NET-KOMP-MNT
created:    2010-09-16T23:24:54Z
last-modified: 2014-12-17T14:19:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrzej Banach
address:    P.H.U. NET-KOMP Marcin Orlowski
address:    ul. 11-go Listopada 13
address:    18-500 Kolno
phone:     +48 505425087
nic-hdl:    AB17531-RIPE
created:    2010-09-13T13:20:49Z
last-modified: 2014-03-28T20:30:07Z
source:     RIPE
mnt-by:     NET-KOMP-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]