| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.227.117 (lg) / ec2-18-204-227-117.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:e375::12cc:e375 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  JARANETPHU-AS AS204086

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204086
as-name:    JARANETPHU-AS
org:      ORG-JWPJ1-RIPE
sponsoring-org: ORG-TKSz1-RIPE
import:     from AS20960 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS204086
import:     from AS199842 accept ANY
export:     to AS199842 announce AS204086
admin-c:    JW2746-RIPE
tech-c:     JW2746-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MNT-JARANETPHU
created:    2015-08-31T11:01:10Z
last-modified: 2018-09-04T11:39:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-JWPJ1-RIPE
org-name:    Jaroslaw Wszol PHU Jaranet
org-type:    OTHER
address:    63-720 Kozmin Wlkp., ul. Tysiaclecia 1/10, PL
abuse-c:    AR33379-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
mnt-by:     MNT-JARANETPHU
created:    2015-08-28T09:43:39Z
last-modified: 2016-03-15T08:00:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jaroslaw Wszol
address:    63-720 Kozmin Wlkp, PL
phone:     +48 501 480 975
mnt-by:     NETIA-MNT
nic-hdl:    JW2746-RIPE
created:    2008-02-28T10:15:39Z
last-modified: 2017-01-26T06:58:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]