| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATALAE AS204084

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204084
as-name:    DATALAE
org:      ORG-DLME2-RIPE
import:     from AS6695 accept ANY
import:     from AS203629 accept ANY
import:     from AS12608 accept ANY
import:     from AS204339 accept ANY
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS204084
import:     from AS6777 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS204084
export:     to AS6939 announce AS204084
export:     to AS33891 announce AS204084
export:     to AS12608 announce AS204084
export:     to AS204339 announce AS204084
export:     to AS203629 announce AS204084
admin-c:    AA39745-RIPE
tech-c:     AA39745-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Datalabs-MNT
created:    2022-07-06T09:57:18Z
last-modified: 2022-08-17T10:54:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DLME2-RIPE
org-name:    DATATECH LABS MIDDLE EAST DMCC
country:    AE
org-type:    LIR
address:    Office 1502,Preatoni Tower,Plot No: JLT-PH1-L2A,JLT
address:    921975
address:    Dubai
address:    UNITED ARAB EMIRATES
phone:     +97143977104
admin-c:    AA39745-RIPE
tech-c:     AA39745-RIPE
abuse-c:    AR68626-RIPE
mnt-ref:    Datalabs-MNT
mnt-ref:    DATALABS-ITL-MNT
mnt-ref:    NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Datalabs-MNT
created:    2022-07-04T10:06:03Z
last-modified: 2024-01-16T13:09:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administrator
address:    UNITED ARAB EMIRATES
address:    Dubai
address:    00000
address:    Office 1502,Preatoni Tower,Plot No: JLT-PH1-L2A,JLT
phone:     +97142667288
nic-hdl:    AA39745-RIPE
mnt-by:     Datalabs-MNT
created:    2022-07-04T10:06:03Z
last-modified: 2022-07-04T10:06:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]