| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  tanet AS204064

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204064
as-name:    tanet
org:      ORG-GSa22-RIPE
import:     from AS47232 accept ANY
export:     to AS47232 announce AS204064
import:     from AS39392 accept ANY
export:     to AS39392 announce AS204064
admin-c:    GS5801-RIPE
tech-c:     GS5801-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-GRAPESC
created:    2015-09-03T12:31:29Z
last-modified: 2018-11-23T13:32:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GSa22-RIPE
org-name:    ISP Alliance a.s.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Kukanova 2262
address:    43003
address:    Chomutov
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420474620077
fax-no:     +420415210805
admin-c:    LR2038-RIPE
abuse-c:    IA3261-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-GRAPESC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-GRAPESC
created:    2008-04-22T12:13:14Z
last-modified: 2021-11-01T13:08:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GRAPESC
address:    Stepanska 621/34
address:    110 00 Praha 1
address:    Czech Republic
phone:     +420800911911
admin-c:    LR2038-RIPE
tech-c:     LR2038-RIPE
abuse-mailbox: hotline@grapesc.cz
nic-hdl:    GS5801-RIPE
mnt-by:     MNT-GRAPESC
created:    2008-05-14T08:34:47Z
last-modified: 2020-08-22T12:25:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]