| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DCXV-AS AS204057

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204057
as-name:    DCXV-AS
org:      ORG-DCXV1-RIPE
import:     from AS42549 accept ANY
export:     to AS42549 announce AS204057
admin-c:    DCXV-RIPE
tech-c:     DCXV-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DCXV
created:    2015-09-07T11:02:32Z
last-modified: 2018-10-11T09:35:52Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-BY28-RIPE

organisation:  ORG-DCXV1-RIPE
org-name:    UAB Duomenu apdorojimo centras
org-type:    OTHER
address:    12, pr Konstitucijos, Vilnius, Lithuania
abuse-c:    AR33654-RIPE
mnt-ref:    MNT-DCXV
mnt-by:     MNT-DCXV
admin-c:    DCXV-RIPE
tech-c:     DCXV-RIPE
created:    2015-08-25T07:46:13Z
last-modified: 2017-10-30T15:34:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ievgen Bogomol
address:    Vilnius, Lithuania
phone:     +370 624 111 22
nic-hdl:    DCXV-RIPE
mnt-by:     MNT-DCXV
created:    2015-09-29T12:30:38Z
last-modified: 2017-10-30T22:58:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]