| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Kleissner AS204007

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204007
as-name:    Kleissner
org:      ORG-KIS7-RIPE
import:     from AS39392 accept ANY
export:     to AS39392 announce AS204007
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS204007
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39392 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39392 announce AS204007
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS204007
admin-c:    DT7922-RIPE
tech-c:     DT7922-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     cz-kleissner-1-mnt
created:    2018-04-11T14:41:08Z
last-modified: 2020-05-09T10:07:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KIS7-RIPE
org-name:    Kleissner Investments s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Na strzi 1702/65
address:    140 00
address:    Praha 4
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420774346764
admin-c:    DT7922-RIPE
tech-c:     DT7922-RIPE
abuse-c:    AR38939-RIPE
mnt-ref:    cz-kleissner-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     cz-kleissner-1-mnt
created:    2017-01-13T11:59:12Z
last-modified: 2020-12-16T13:03:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Tesarik
address:    Na strzi 1702/65
address:    140 00
address:    Praha 4
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 222 191 509
nic-hdl:    DT7922-RIPE
mnt-by:     cz-kleissner-1-mnt
created:    2017-01-13T11:59:12Z
last-modified: 2017-01-13T11:59:12Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]