| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  airebullas AS204004

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204004
as-name:    airebullas
org:      ORG-FTS10-RIPE
import:     from AS15704 accept ANY
export:     to AS15704 announce AS204004
import:     from AS51487 accept ANY
import:     from AS206487 accept ANY
export:     to AS51487 announce AS204004
export:     to AS206487 announce AS204004
admin-c:    PP14882-RIPE
tech-c:     PP14882-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-fibranet-1-mnt
created:    2015-09-15T13:18:50Z
last-modified: 2021-12-14T11:47:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FTS10-RIPE
org-name:    FIBRANET TELECOMUNICACIONES SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Plaza de la zarzuela, 20 bajo, apartado de correos 59
address:    30550
address:    Abaran, Murcia
address:    SPAIN
phone:     +34 679468672
admin-c:    PP14882-RIPE
tech-c:     PP14882-RIPE
abuse-c:    AR35795-RIPE
mnt-by:     es-fibranet-1-mnt
mnt-ref:    es-fibranet-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    COPROSYS-MNT
created:    2016-03-18T12:48:00Z
last-modified: 2021-07-12T08:34:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pablo Peinado
address:    Plaza de la zarzuela, 20 bajo, apartado de correos 59
address:    30550
address:    Abaran, Murcia
address:    SPAIN
phone:     +34 679468672
nic-hdl:    PP14882-RIPE
mnt-by:     SERVIHOSTING-MNT
created:    2016-03-18T12:48:00Z
last-modified: 2016-04-25T10:44:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]