| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ORTGIES-IT AS204003

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204003
as-name:    ORTGIES-IT
descr:     Jan-Eric Ortgies
org:      ORG-OJ21-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    AS6939, Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS29632, NetAssist LLC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS34927, iFog GmbH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34927 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34927 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS34549, meerfarbig GmbH & Co. KG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34549 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34549 announce AS-ORTGIES
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Private Peerings - Kleyrex
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    AS13335, Cloudflare, Inc.
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS15169, Google, Inc.
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS51391, Tommy Bowditch
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51391 accept AS51391
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51391 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS62078, Patrick Velder
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62078 accept AS-VELDER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62078 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS135164, Got-root Network
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS135164 accept AS-GOTROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS135164 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS197731, Tuxis Internet Engineering
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197731 accept AS-TUXIS6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197731 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS200753, SnapServ Ltd
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200753 accept AS-SNAPSERV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200753 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS203729, Jacob Slater
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203729 accept AS-IGLOO22225
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203729 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS204254, Marvin Huebel
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204254 accept AS-HUEBEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204254 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS205036, HOMEPL-Scorpd
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205036 accept AS205036
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205036 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS205388, serverdiscounter
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205388 accept AS205388
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205388 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS205593, Marek Krolikowski trading as TaKeN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205593 accept AS-TAKEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205593 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS205777, Thomas Glass
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205777 accept AS-TGLASS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205777 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS205909, Phystrax Ltd
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205909 accept AS-PHYSTRAX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205909 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS206479, Jan-Philipp Benecke
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206479 accept AS-JPBE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206479 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS206499, M-M-NETWORKS.NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206499 accept AS-MMNETWORKS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206499 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS207080, Basil-Fillan
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207080 accept AS-BASIL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207080 announce AS-ORTGIES
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Private Peerings - SPEED-IX
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    AS32934, Facebook, Inc.
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ORTGIES
remarks:    ---
remarks:    AS199524, G-Core Labs S.A.
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 accept AS-GCORE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 announce AS-ORTGIES
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    Private Peerings
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    AS49855, PLUTEX GmbH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49855 accept AS-PLUTEX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49855 announce AS-ORTGIES
remarks:    -----------------------------------------------------
remarks:    | Large Community | Remarks.........................|
remarks:    |-----------------|---------------------------------|
remarks:    | 204003:1:0......| Originated by AS204003..........|
remarks:    | 204003:1:1......| > Exported in Frankfurt.........|
remarks:    | 204003:1:2......| > Exported in Meppel............|
remarks:    | 204003:1:3......| > Exported in Bremen............|
remarks:    | Transit.........| Learned from transit............|
remarks:    | 204003:10:0.....| > All...........................|
remarks:    | 204003:10:1.....| > Hurricane Electric............|
remarks:    | 204003:10:2.....| > NetAssist.....................|
remarks:    | 204003:10:3.....| > netShelter....................|
remarks:    | 204003:10:4.....| > level66.network...............|
remarks:    | Peering.........| Learned from internet exchange..|
remarks:    | 204003:20:0.....| > All...........................|
remarks:    | 204003:20:1.....| > Kleyrex.......................|
remarks:    | 204003:20:2.....| > SPEED-IX......................|
remarks:    | 204003:20:3.....| > EVIX..........................|
remarks:    | Geographic......| Prefix learned in...............|
remarks:    | 204003:30:x.....| Region..........................|
remarks:    | 204003:30:1.....| > Europe........................|
remarks:    | 204003:31:x.....| Country.........................|
remarks:    | 204003:31:1.....| > Germany.......................|
remarks:    | 204003:31:2.....| > Netherlands...................|
remarks:    | 204003:32:x.....| City............................|
remarks:    | 204003:32:1.....| > Frankfurt.....................|
remarks:    | 204003:32:2.....| > Meppel........................|
remarks:    | 204003:32:3.....| > Bremen........................|
remarks:    |-----------------|---------------------------------|
admin-c:    JO3680-RIPE
tech-c:     JO3680-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     JORTGIES-MNT
created:    2015-09-15T13:22:01Z
last-modified: 2022-02-03T15:28:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE

organisation:  ORG-OJ21-RIPE
org-name:    Jan-Eric Ortgies
org-type:    OTHER
address:    Entenkamp 8
address:    27572 Bremerhaven
address:    Germany
abuse-c:    ACRO216-RIPE
phone:     +4947130698940
mnt-ref:    JORTGIES-MNT
mnt-ref:    RYAN-MNT
mnt-ref:    SSRM-NOC-MNT
admin-c:    JO3680-RIPE
tech-c:     JO3680-RIPE
mnt-by:     JORTGIES-MNT
created:    2015-09-10T18:13:31Z
last-modified: 2019-01-02T22:15:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan-Eric Ortgies
address:    27572 Bremerhaven
address:    Germany
phone:     +4947130698940
nic-hdl:    JO3680-RIPE
mnt-by:     JORTGIES-MNT
created:    2015-08-04T16:22:04Z
last-modified: 2017-10-30T22:55:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]