| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  sin-net1 AS203986

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203986
as-name:    sin-net1
org:      ORG-sGC1-RIPE
import:     from AS13237 accept ANY
import:     from AS8767 accept ANY
import:     from AS44974 accept ANY
export:     to AS8767 announce AS203986
export:     to AS13237 announce AS203986
export:     to AS44974 announce AS203986
export:     to AS8767 announce AS44974
export:     to AS13237 announce AS44974
export:     to AS203986 announce AS44974
export:     to AS8767 announce AS13237
export:     to AS44974 announce AS13237
export:     to AS203986 announce AS13237
admin-c:    SH5219-Ripe
tech-c:     SH5219-Ripe
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SIN-FRA
created:    2015-09-17T10:57:17Z
last-modified: 2018-09-04T11:39:58Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-sGC1-RIPE
org-name:    schnell-im-netz.de GmbH & Co.KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Albrecht-Drer-Platz 4
address:    97421
address:    Schweinfurt
address:    GERMANY
phone:     +4997219329300
fax-no:     +4997219329399
admin-c:    SH5219-Ripe
admin-c:    AH9222-RIPE
abuse-c:    TS34915-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SIN-FRA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIN-FRA
created:    2011-05-02T13:05:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:37:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stephan Hager
address:    Albrecht-Duerer-Platz 4
address:    97421 Schweinfurt
phone:     +49 9721 93 2 9300
nic-hdl:    SH5219-RIPE
mnt-by:     SIN-FRA
created:    2011-05-04T12:30:09Z
last-modified: 2022-01-29T11:53:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]