| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.205.93.2 (lg) / ec2-34-205-93-2.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cd:5d02::22cd:5d02 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CentralNic-Anycast-G AS203961

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203961
as-name:    CentralNic-Anycast-G
org:      ORG-CL213-RIPE
import:     from AS60890 accept ANY
export:     to AS60890 announce AS203961
import:     from AS199330 accept ANY
export:     to AS199330 announce AS203961
admin-c:    CNO4-RIPE
tech-c:     CNO4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CENTRALNIC-MNT
created:    2015-09-23T12:15:46Z
last-modified: 2018-09-04T11:40:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CL213-RIPE
org-name:    CentralNic Ltd
org-type:    LIR
address:    4th Floor, Saddlers House, 44 Gutter Lane
address:    EC2V 6BR
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442033880600
fax-no:     +442033880601
mnt-ref:    CENTRALNIC-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CENTRALNIC-MNT
abuse-c:    AT10393-RIPE
created:    2013-04-03T09:52:52Z
last-modified: 2020-01-27T13:09:58Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CentralNic Network Operations
address:    CentralNic Ltd
address:    4th Floor, Saddlers House
address:    44 Gutter Lane
address:    London
address:    EC2V 6BR
address:    United Kingdom
org:      ORG-CL213-RIPE
admin-c:    GB16310-RIPE
admin-c:    KA4521-RIPE
admin-c:    NVO30-RIPE
tech-c:     AY3181-RIPE
tech-c:     AM33155-RIPE
nic-hdl:    CNO4-RIPE
mnt-by:     CENTRALNIC-MNT
created:    2013-04-08T09:10:27Z
last-modified: 2020-01-28T11:53:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]