| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  REALNET-AS AS203957

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203957
as-name:    REALNET-AS
org:      ORG-RL218-RIPE
import:     from AS35804 accept ANY
export:     to AS35804 announce AS203957
import:     from AS12963 accept ANY
export:     to AS12963 announce AS203957
import:     from AS34251 accept ANY
export:     to AS34251 announce AS203957
admin-c:    TAU-RIPE
admin-c:    KD2890-RIPE
tech-c:     TAU-RIPE
tech-c:     KD2890-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LUGAN-MNT
mnt-by:     DVH-MNT
created:    2015-09-24T12:11:01Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:57Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PS152-RIPE

organisation:  ORG-RL218-RIPE
org-name:    RealNET LLC
org-type:    OTHER
address:    street of Bucky 5, office 410
address:    02152
address:    Kiev
address:    Ukraine
abuse-c:    AC31782-RIPE
mnt-ref:    DVH-MNT
mnt-by:     DVH-MNT
mnt-by:     TAU-MNT
created:    2015-09-23T17:21:26Z
last-modified: 2016-05-13T10:40:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kharitonenko Dmitry
address:    street of Bucky 5, office 410, Kyiv, Ukraine, 02152
phone:     +380937622507
nic-hdl:    KD2890-RIPE
mnt-by:     DVH-MNT
created:    2015-09-23T14:21:10Z
last-modified: 2015-09-23T14:21:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Tuzhik
address:    93406, Severodonetsk, pr. Gvardeyskiy, 14
phone:     +380665258035
nic-hdl:    TAU-RIPE
mnt-by:     TAU-MNT
created:    2013-09-25T10:05:17Z
last-modified: 2020-05-27T08:19:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]