| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NS-AS-2 AS203952

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203952
as-name:    NS-AS-2
org:      ORG-NGN3-RIPE
import:     from AS1136 accept ANY
export:     to AS1136 announce AS203952
import:     from AS24785 accept ANY
export:     to AS24785 announce AS203952
admin-c:    PN4776-RIPE
tech-c:     PN4776-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KPNCM-MNT
created:    2015-09-25T16:43:12Z
last-modified: 2023-03-21T16:03:44Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KOVN1-RIPE

organisation:  ORG-NGN3-RIPE
org-name:    NS Groep N.V.
country:    NL
org-type:    OTHER
address:    Laan van Puntenburg 100, 3511ER Utrecht
abuse-c:    AC32622-RIPE
mnt-ref:    KPNCM-MNT
mnt-by:     KPNCM-MNT
created:    2014-03-17T11:30:43Z
last-modified: 2022-12-01T17:20:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Prakash Natesan
address:    KPN B.V.
phone:     +31 (0) 20 570 4700
nic-hdl:    PN4776-RIPE
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2017-10-11T06:55:53Z
last-modified: 2017-10-11T06:55:53Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]