| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.129.211 (lg) / ec2-3-94-129-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:81d3::35e:81d3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SICRES-AS AS203912

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203912
as-name:    SICRES-AS
org:      ORG-SS670-RIPE
import:     from AS15836 accept ANY
export:     to AS15836 announce AS203912
admin-c:    VIBR1-RIPE
admin-c:    SSID2-RIPE
tech-c:     SSID2-RIPE
tech-c:     SSID2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARAXCOM-MNT
mnt-by:     SICRES-MNT
created:    2015-10-06T10:50:54Z
last-modified: 2018-09-04T11:40:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS670-RIPE
org-name:    Sicres SRL
org-type:    LIR
address:    Dosoftei 122
address:    MD-2004
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
admin-c:    SI3870-RIPE
tech-c:     SI3870-RIPE
abuse-c:    AR37874-RIPE
mnt-ref:    SICRES-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SICRES-MNT
created:    2016-10-07T07:17:07Z
last-modified: 2018-01-12T11:37:35Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +373 22 885990

person:     Sicres S.R.L. IT dept.
address:    MD-2004, Dosoftei 122, Chisinau, Republic of Moldova
phone:     +37322885885
nic-hdl:    SSID2-RIPE
mnt-by:     SICRES-MNT
created:    2015-09-29T04:56:01Z
last-modified: 2015-09-29T04:56:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vsevolod Broli
address:    Dosoftei 118
address:    MD-2004 Chisinau
address:    Republic of Moldova
phone:     +373 22 838000
mnt-by:     ARAXCOM-MNT
fax-no:     +373 22 838001
nic-hdl:    VIBR1-RIPE
created:    2007-09-13T16:01:15Z
last-modified: 2017-10-30T21:56:39Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]