| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATASPEEX-AS AS203909

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203909
as-name:    DATASPEEX-AS
descr:     DataSpeeX
org:      ORG-DR30-RIPE
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    | UPSTREAM:
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    | AS34549, meerfarbig GmbH & Co. KG
import:     from AS34549 accept ANY
export:     to AS34549 announce AS203909
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    | DOWNSTREAM:
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    +===========================================================+
remarks:    36media is available at:
remarks:    * Werkhaus, Kruppstrasse, Frankfurt
remarks:    +-----------------------------------------------------------+
remarks:    We have a open peering policy. Would you like to peer with us?
remarks:    Feel free to write an e-mail to noc@dataspeex.de
remarks:    +===========================================================+
admin-c:    DSMK-RIPE
tech-c:     DSMK-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DATASPEEX-MNT
created:    2015-10-06T11:13:58Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:56Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-LIGC3-RIPE

organisation:  ORG-DR30-RIPE
org-name:    Louis Muscroft
descr:     Internet Service Provider
descr:     VPS - Dedicated Server - Colocation - IP-Transit
org-type:    OTHER
remarks:    +-------------------------------+
address:    DATAROUTING
address:    Zu den Honigckern 19
address:    D-63808 Haibach
address:    GERMANY
phone:     +49 (0) 211 942595 22
fax-no:     +49 (0) 211 942595 29
remarks:    +-------------------------------+
abuse-c:    ROUT
mnt-ref:    DATAROUTING-MNT
mnt-by:     DATAROUTING-MNT
created:    2015-03-28T22:13:22Z
last-modified: 2017-10-30T14:43:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Kieris
address:    Martin Kieris IT Services
address:    Hauptstr. 184
address:    63768 Hoesbach
address:    GERMANY
phone:     +49 (0) 211 942595 29
fax-no:     +49 (0) 211 942595 22
nic-hdl:    DSMK-RIPE
mnt-by:     DATASPEEX-MNT
created:    2016-01-22T14:21:34Z
last-modified: 2016-02-15T18:24:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]