| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.13.53 (lg) / ec2-3-236-13-53.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d35::3ec:d35 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FLOW AS203892

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203892
as-name:    FLOW
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
remarks:    Operational issues: noc@flow.swiss
remarks:    Spam & abuse issues: abuse@flow.swiss
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
org:      ORG-IA1343-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
remarks:    TRANSIT
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
remarks:    AS-IP-MAX
import:     from AS25091 accept ANY
export:     to AS25091 announce AS203892
remarks:    ----
remarks:    AS-FLOW
import:     from AS200759 accept ANY
export:     to AS200759 announce AS203892
remarks:    -----------------------------------------------------------------------
admin-c:    AL13220-RIPE
tech-c:     AL13220-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FLOWCH-CH
created:    2015-10-09T11:07:35Z
last-modified: 2019-09-10T06:04:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IA1343-RIPE
org-name:    Flow Swiss AG
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Zwickystrasse 7
address:    8304
address:    Wallisellen
address:    SWITZERLAND
phone:     +41844000222
mnt-ref:    FLOWCH-CH
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FLOWCH-CH
abuse-c:    FA6465-RIPE
created:    2015-02-27T09:01:47Z
last-modified: 2020-12-16T13:12:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adrian Luethi
address:    Riedthofstrasse 1
address:    8105
address:    Regensdorf
address:    SWITZERLAND
phone:     +41 44 738 30 00
nic-hdl:    AL13220-RIPE
mnt-by:     ch-neodelta-1-mnt
created:    2015-08-26T15:34:18Z
last-modified: 2015-08-26T15:34:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]