| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TIDESOFTWARE AS203845

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203845
as-name:    TIDESOFTWARE
org:      ORG-TSSZ5-RIPE
import:     from AS24723 accept ANY
export:     to AS24723 announce AS203845
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS203845
export:     to AS5588 announce AS203845
admin-c:    PC13953-RIPE
tech-c:     PC13953-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-tidesoftware-1-mnt
created:    2015-10-21T08:14:03Z
last-modified: 2020-09-09T21:05:28Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSSZ5-RIPE
org-name:    Tide Software Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Wisniowa 8C
address:    05-500
address:    Piaseczno
address:    POLAND
phone:     +48222927900
admin-c:    PC13953-RIPE
tech-c:     PC13953-RIPE
abuse-c:    AR33353-RIPE
mnt-ref:    pl-tidesoftware-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-tidesoftware-1-mnt
created:    2015-08-31T12:31:27Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Piotr Cieplak
address:    Orezna 1A
address:    05-500
address:    Piaseczno
address:    POLAND
phone:     +48222927900
nic-hdl:    PC13953-RIPE
mnt-by:     pl-tidesoftware-1-mnt
created:    2015-08-31T12:31:26Z
last-modified: 2015-08-31T12:31:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]