| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  cybercat AS203819

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203819
as-name:    cybercat
org:      ORG-EK89-RIPE
sponsoring-org: ORG-NG212-RIPE
remarks:
remarks:    -------------------------------
remarks:    meow :3
remarks:    have you tried turning it off and back on again??
remarks:    -------------------------------
remarks:    contact (try matrix first)
remarks:    -------------------------------
remarks:    matrix: @snaki:kescher.at
remarks:    fedi..: @snaki@girldick.gay
remarks:    mail..: noc@kyouma.net
remarks:    -------------------------------
remarks:
import:     from AS202409 accept ANY
export:     to AS202409 announce AS203819
import:     from AS208250 accept ANY
export:     to AS208250 announce AS203819
import:     from AS49585 accept ANY
export:     to AS49585 announce AS203819
admin-c:    EK6146-RIPE
tech-c:     EK6146-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     cybercat-mnt
created:    2023-03-27T11:20:40Z
last-modified: 2024-01-11T10:08:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EK89-RIPE
org-name:    Emily Kohlmeier
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    c/o nyantec GmbH
address:    Stendaler Strae 5
address:    10559
address:    Berlin
address:    GERMANY
abuse-c:    ACRO51959-RIPE
mnt-ref:    mnt-de-nyantec-1
mnt-by:     cybercat-mnt
created:    2023-03-02T16:02:27Z
last-modified: 2023-03-27T11:20:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Emily Kohlmeier
address:    c/o nyantec GmbH
address:    Stendaler Strae 5
address:    10559
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +4917641944061
nic-hdl:    EK6146-RIPE
mnt-by:     cybercat-mnt
created:    2023-03-02T16:07:21Z
last-modified: 2023-03-06T09:28:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]