| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.172 (lg) / ec2-3-94-202-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:caac::35e:caac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FiberTelecom-AS AS203784

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203784
as-name:    FiberTelecom-AS
org:      ORG-FTL24-RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ---------------- uplinks ----------------
remarks:    -----------------------------------------
import:     from as50928 accept ANY
export:     to AS50928 announce AS203784
import:     from as48858 accept ANY
export:     to as48858 announce AS203784
import:     from AS8631 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS203784
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS203784
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    ------------------ IX -------------------
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS42403 accept ANY
import:     from AS60763 accept ANY
export:     to AS42403 announce AS203784
export:     to AS60763 announce AS203784
admin-c:    AC32816-RIPE
tech-c:     AC32816-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2015-10-29T12:56:29Z
last-modified: 2020-01-06T13:17:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FTL24-RIPE
org-name:    Fiber Telecom Ltd
org-type:    OTHER
address:    652380, Russia, Kemerovo region, pgt. Promyshlennaya, ul. Molodezhnaya, 16-2
abuse-c:    AC32816-RIPE
mnt-ref:    lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2015-10-28T13:32:56Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse Contact
address:    652380, Russia, Kemerovo region, pgt. Promyshlennaya, ul. Molodezhnaya, 16-2
abuse-mailbox: mail@ftlink.ru
nic-hdl:    AC32816-RIPE
mnt-by:     lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2016-05-13T10:45:22Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]