| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FiberTelecom-AS AS203784

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203784
as-name:    FiberTelecom-AS
org:      ORG-FTL24-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Uplinks
remarks:    -----------------------------------------
import:     from as50928 accept ANY
import:     from as48858 accept ANY
export:     to AS50928 announce AS203784
export:     to as48858 announce AS203784
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    IX
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS8631 action pref=460; accept AS8631
import:     from AS13094 action pref=400; accept AS13094
import:     from AS42403 action pref=470; accept AS42403
import:     from AS60763 action pref=470; accept AS60763
import:     from AS43213 action pref=470; accept AS43213
export:     to AS8631 announce AS203784
export:     to AS13094 announce AS203784
export:     to AS42403 announce AS203784
export:     to AS60763 announce AS203784
export:     to AS43213 announce AS203784
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Peers
remarks:    -----------------------------------------
import:     from AS714 action pref=500; accept AS714
import:     from AS3267 action pref=500; accept AS3267
import:     from AS6939 action pref=500; accept AS6939
import:     from AS13238 action pref=500; accept AS13238
import:     from AS49673 action pref=500; accept AS49673
export:     to AS714 announce AS203784
export:     to AS3267 announce AS203784
export:     to AS6939 announce AS203784
export:     to AS13238 announce AS203784
export:     to AS49673 announce AS203784
admin-c:    AC32816-RIPE
tech-c:     AC32816-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2015-10-29T12:56:29Z
last-modified: 2020-12-17T14:13:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-FTL24-RIPE
org-name:    Fiber Telecom Ltd
org-type:    OTHER
address:    652380, Russia, Kemerovo region, pgt. Promyshlennaya, ul. Molodezhnaya, 16-2
abuse-c:    AC32816-RIPE
mnt-ref:    lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2015-10-28T13:32:56Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:22Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse Contact
address:    652380, Russia, Kemerovo region, pgt. Promyshlennaya, ul. Molodezhnaya, 16-2
abuse-mailbox: mail@ftlink.ru
nic-hdl:    AC32816-RIPE
mnt-by:     lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2016-05-13T10:45:22Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]