| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  kol-net AS203760

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203760
as-name:    kol-net
org:      ORG-MWTA1-RIPE
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS203760
import:     from as197697 accept ANY
export:     to as197697 announce AS203760
admin-c:    LW2497-RIPE
tech-c:     LW2497-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-kol-net-1-mnt
created:    2015-11-04T12:17:18Z
last-modified: 2018-09-04T11:41:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MWTA1-RIPE
org-name:    Marta Wykpisz trading as KOL-NET
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Torunska 65
address:    62-600
address:    Kolo
address:    POLAND
phone:     +48509890464
admin-c:    MW8174-RIPE
admin-c:    KW2813-RIPE
tech-c:     MW8174-RIPE
tech-c:     KW2813-RIPE
abuse-c:    AR34094-RIPE
mnt-ref:    pl-kol-net-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-kol-net-1-mnt
created:    2015-11-03T10:31:32Z
last-modified: 2020-12-16T12:53:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Wykpisz
address:    ul. Torunska 65
address:    62-600 Kolo
phone:     +48 509 890 464
nic-hdl:    LW2497-RIPE
mnt-by:     pl-kol-net-1-mnt
created:    2017-09-28T11:20:19Z
last-modified: 2017-09-28T11:20:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]