| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.247.75 (lg) / ec2-18-234-247-75.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:f74b::12ea:f74b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  InterBCI AS203746

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203746
as-name:    InterBCI
org:      ORG-CIB18-RIPE
import:     from AS8732 accept ANY
export:     to AS8732 announce AS203746
import:     from AS15672 accept ANY
export:     to AS15672 announce AS203746
admin-c:    AB33366-RIPE
tech-c:     AB33366-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2015-11-09T14:27:20Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-CIB18-RIPE
org-name:    JSC "MBKI"
org-type:    OTHER
address:    125130, Priorova 30, Moscow
abuse-c:    AC32380-RIPE
mnt-ref:    lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2015-11-06T08:18:04Z
last-modified: 2020-04-06T14:51:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrey Basenkov
address:    125130, Priorova 30, Moscow
phone:     +74952761211
nic-hdl:    AB33366-RIPE
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2015-11-06T08:10:59Z
last-modified: 2020-08-27T11:45:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]