| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TRION-TEL-AS AS203744

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203744
as-name:    TRION-TEL-AS
descr:     Internet Service Provider in Bosnia&Herzegovina
descr:     Vidovdanska 8
descr:     78000 Banja Luka
descr:     Bosnia&Herzegovina
org:      ORG-TTD4-RIPE
remarks:
remarks:    --------------- UPSTREAM IP4 ---------------
remarks:
import:     from AS9146 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS44306 accept ANY
remarks:
export:     to AS9146 announce AS-TRION-TEL
export:     to AS1299 announce AS-TRION-TEL
export:     to AS3356 announce AS-TRION-TEL
export:     to AS174 announce AS-TRION-TEL
export:     to AS44306 announce AS-TRION-TEL
remarks:
remarks:    --------------- CUSTOMERS IP4 ---------------
remarks:
import:     from AS205913 accept AS205913
import:     from AS212665 accept AS212665
import:     from AS201719 accept AS201719 AS206474
import:     from AS35567 accept AS35567
import:     from AS198994 accept AS198994
remarks:
export:     to AS205913 announce ANY
export:     to AS212665 announce ANY
export:     to AS201719 announce ANY
export:     to AS35567 announce ANY
export:     to AS198994 announce ANY
remarks:
remarks:    --------------- UPSTREAM IP6 ---------------
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44306 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-TRION-TEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-TRION-TEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-TRION-TEL
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44306 accept AS-OMONIA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
remarks:
remarks:    --------------- PEERS ---------------
import:     from AS42560 accept AS42560
remarks:
export:     to AS42560 announce AS-TRION-TEL
remarks:
admin-c:    VN2278-RIPE
tech-c:     VN2278-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ba-trion-1-mnt
created:    2015-11-09T15:31:21Z
last-modified: 2021-12-23T10:10:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TTD4-RIPE
org-name:    TRION TEL d.o.o.
country:    BA
org-type:    LIR
address:    Vidovdanska 8
address:    78000
address:    Banja Luka
address:    BOSNIA AND HERZEGOVINA
phone:     +387 51 491 700
admin-c:    VN2278-RIPE
tech-c:     VN2278-RIPE
abuse-c:    AR34135-RIPE
mnt-ref:    ba-trion-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ba-trion-1-mnt
created:    2015-11-06T12:04:48Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Nenadic
address:    Vidovdanska 8
address:    78000
address:    Banja Luka
address:    BOSNIA AND HERZEGOVINA
phone:     +387 51 491 700
nic-hdl:    VN2278-RIPE
mnt-by:     ba-trion-1-mnt
created:    2015-11-06T12:04:47Z
last-modified: 2017-03-01T23:35:44Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]