| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Capacities-LTD AS203735

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203735
as-name:    Capacities-LTD
org:      ORG-NTL62-RIPE
remarks:    ****************************** Upstreams ******************************
remarks:    ********** Capacities **********
import:     from AS207442 accept ANY
export:     to AS207442 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** IQNETWORKS ***
import:     from AS207442 accept ANY
export:     to AS207442 announce AS203735
remarks:    *** Online-Company-Ltd ***
import:     from AS207097 accept ANY
export:     to AS207097 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** EuroLoop-AS ***
import:     from AS201613 accept ANY
export:     to AS201613 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** IQNETWORKS ***
import:     from AS44217 accept ANY
export:     to AS44217 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** ALSARD ***
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS39216 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *********************** Peers ***********************
remarks:    *** Facebook ***
import:     from AS32943 accept ANY
export:     to AS32943 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** Akamai ***
import:     from AS20940 accept ANY
export:     to AS20940 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** Twitter ***
import:     from AS13414 accept ANY
export:     to AS13414 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** Yahoo ***
import:     from AS10310 accept ANY
export:     to AS10310 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** Dropbox ***
import:     from AS19679 accept ANY
export:     to AS19679 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** Microsoft ***
import:     from AS8075 accept ANY
export:     to AS8075 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** Apple Inc ***
import:     from AS714 accept ANY
export:     to AS714 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** HE ***
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-NetTechLtd
remarks:    *** Google ***
import:     from AS15169 accept ANY
export:     to AS15169 announce AS-NetTechLtd
remarks:    ********** CELLNET **********
import:     from AS49571 accept ANY
export:     to AS49571 announce AS-NetTechLtd
remarks:    ********** MOC-ALSALAM **********
import:     from AS208293 accept ANY
export:     to AS208293 announce AS-NetTechLtd
remarks:    ********** Groupnet **********
import:     from AS209699 accept ANY
export:     to AS209699 announce AS-NetTechLtd
remarks:    ********** IQ NETWORK **********
import:     from AS206893 accept ANY
export:     to AS206893 announce AS-NetTechLtd
remarks:    ********** DISH-NETOWK**********
import:     from AS203459 accept ANY
export:     to AS203459 announce AS-NetTechLtd
remarks:    ********** OneTouch **********
import:     from AS212338 accept ANY
export:     to AS212338 announce AS-NetTechLtd
remarks:    ********** HADBA-GROUP **********
import:     from AS209253 accept ANY
export:     to AS209253 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** Facebook **********
import:     from AS63293 accept ANY
export:     to AS204798 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** Google **********
import:     from AS11344 accept ANY
export:     to AS11344 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** SmartLink **********
import:     from AS208115 accept ANY
export:     to AS208115 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** iNet **********
import:     from AS202672 accept ANY
export:     to AS202672 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** AlMadar **********
import:     from AS210095 accept ANY
export:     to AS210095 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** Maxlink **********
import:     from AS204798 accept ANY
export:     to AS204798 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** SOFTLINK **********
import:     from AS210162 accept ANY
export:     to AS210162 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** OMNYA **********
import:     from AS212850 accept ANY
export:     to AS212850 announce AS-NetTechLtd
descr:     ********** PLC **********
import:     from AS59458 accept ANY
export:     to AS59458 announce AS-NetTechLtd
admin-c:    FM20270-RIPE
tech-c:     FM20270-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     iq-nettech-1-mnt
created:    2018-04-17T11:03:51Z
last-modified: 2022-02-06T11:01:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NTL62-RIPE
org-name:    Net Tech Ltd
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Masaref street - Qt.No.03
address:    41002
address:    Mosul
address:    IRAQ
phone:     +9647701800263
admin-c:    FM20270-RIPE
tech-c:     FM20270-RIPE
abuse-c:    AR46029-RIPE
mnt-ref:    iq-nettech-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     iq-nettech-1-mnt
created:    2018-04-16T11:51:45Z
last-modified: 2020-12-16T12:49:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nettech ISP
address:    Qt.No.03
address:    41002
address:    Mosul
address:    IRAQ
phone:     +9647702209771
nic-hdl:    FM20270-RIPE
mnt-by:     iq-nettech-1-mnt
created:    2018-04-16T11:51:45Z
last-modified: 2020-09-22T23:21:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]