| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  neotel AS203720

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203720
as-name:    neotel
org:      ORG-NS540-RIPE
import:     from AS31167 accept ANY
export:     to AS31167 announce AS203720
import:     from as25540 accept ANY
export:     to as25540 announce AS203720
admin-c:    PA10347-RIPE
tech-c:     PA10347-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-fr-neotel-1
created:    2022-07-25T14:35:14Z
last-modified: 2022-07-25T14:35:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NS540-RIPE
org-name:    NEOTEL SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    24 Avenue Jean Foucault
address:    34500
address:    Beziers
address:    FRANCE
phone:     +33686904310
phone:     +33467265265
admin-c:    PA10347-RIPE
tech-c:     PA10347-RIPE
abuse-c:    AR60593-RIPE
mnt-ref:    mnt-fr-neotel-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-fr-neotel-1
created:    2020-07-03T11:54:13Z
last-modified: 2022-05-16T09:49:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      President
address:    24 Avenue Jean Foucault
address:    34500
address:    Beziers
address:    FRANCE
phone:     +33467265265
nic-hdl:    PA10347-RIPE
mnt-by:     mnt-fr-neotel-1
created:    2020-07-03T11:54:12Z
last-modified: 2020-07-03T11:54:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]