| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.95.63.218 (lg) / ec2-3-95-63-218.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35f:3fda::35f:3fda (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASVIDEOCAM AS203704

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203704
as-name:    ASVIDEOCAM
org:      ORG-VPS5-RIPE
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS203704
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS203704
import:     from AS15704 accept ANY
export:     to AS15704 announce AS203704
admin-c:    JJ4873-RIPE
tech-c:     JJ4873-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VIDEOCAM-MNT
created:    2015-11-16T13:42:52Z
last-modified: 2018-09-04T11:42:00Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VPS5-RIPE
org-name:    VIDEOCAM PRODUCCIONES SL
org-type:    LIR
address:    Finlandia 17, Local 7 , Centro Comercial Grant Alacant
address:    03130
address:    Santa Pola (Alicante)
address:    SPAIN
phone:     +34 966 699 877
admin-c:    JJ4873-RIPE
tech-c:     JJ4873-RIPE
abuse-c:    AR33960-RIPE
mnt-ref:    VIDEOCAM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-10-23T08:49:18Z
last-modified: 2016-06-14T07:48:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jesus Juarez
address:    Finlandia 17, Local 7 , Centro Comercial Grant Alacant
address:    03130
address:    Santa Pola (Alicante)
address:    SPAIN
phone:     +34 966 699 877
nic-hdl:    JJ4873-RIPE
mnt-by:     SERVIHOSTING-MNT
created:    2015-10-23T08:49:17Z
last-modified: 2015-10-23T08:49:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]