| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  goInternet AS203649

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203649
as-name:    goInternet
org:      ORG-NNL22-RIPE
import:     from AS199631 accept ANY
export:     to AS199631 announce AS203649
import:     from AS2856 accept ANY
export:     to AS2856 announce AS203649
import:     from AS8714 accept ANY
export:     to AS8714 announce AS-GOINTERNETUK
admin-c:    TC5084-RIPE
tech-c:     TC5084-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     uk-nammitnetworks-1-mnt
created:    2015-11-25T09:17:47Z
last-modified: 2019-10-02T06:32:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NNL22-RIPE
org-name:    GO INTERNET LTD
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Unit 11 Daish Way, Dodnor Indistrial Estate
address:    PO30 5XJ
address:    Newport
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441983770000
admin-c:    TC5084-RIPE
tech-c:     TC5084-RIPE
abuse-c:    AR34399-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    gointernet
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     gointernet
created:    2015-11-24T07:41:37Z
last-modified: 2020-12-16T12:50:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Trevor Cook
address:    11 Daish Way, Dodnor Indistrial Estate
address:    PO30 5XJ
address:    Newport
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441983770000
nic-hdl:    TC5084-RIPE
mnt-by:     uk-nammitnetworks-1-mnt
created:    2015-11-24T07:41:35Z
last-modified: 2020-01-16T11:25:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]