| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.238.189.240 (lg) / ec2-34-238-189-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ee:bdf0::22ee:bdf0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WORLDBUS AS203647

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203647
as-name:    WORLDBUS
org:      ORG-TL838-RIPE
import:     from AS47810 accept ANY
export:     to AS47810 announce AS203647
admin-c:    TL6567-RIPE
tech-c:     TL6567-RIPE
abuse-c:    TL6567-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TRADEZONE-MNT
created:    2022-07-28T11:34:04Z
last-modified: 2022-08-05T08:59:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TL838-RIPE
org-name:    TradeZone LLC
country:    GE
org-type:    LIR
address:    Isani District, Telavi Street N45a, Apartment N28
address:    0103
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995 322112200
admin-c:    WA2428-RIPE
tech-c:     WA2428-RIPE
abuse-c:    AR68236-RIPE
mnt-ref:    lir-ge-worldbus-ge-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-ge-worldbus-ge-1-MNT
created:    2022-04-29T09:03:56Z
last-modified: 2022-04-29T09:03:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TradeZone LLC
remarks:    Website: https://worldbus.ge
address:    2a Sanapiro Street, 0144
address:    Tbilisi
address:    Georgia
phone:     +995 322 112 200
phone:     +995 555 750 760
abuse-mailbox: abuse@worldbus.ge
nic-hdl:    TL6567-RIPE
mnt-by:     TRADEZONE-MNT
created:    2022-08-05T08:30:26Z
last-modified: 2022-08-27T06:11:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]