| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIBNET-EU AS203629

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203629
as-name:    SIBNET-EU
org:      ORG-SA4952-RIPE
sponsoring-org: ORG-DLME2-RIPE
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS203629
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS203629
import:     from AS6695 accept ANY
export:     to AS6695 announce AS203629
import:     from AS204084 accept ANY
export:     to AS204084 announce AS203629
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS203629
admin-c:    AA39745-RIPE
tech-c:     AA39745-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Datalabs-MNT
mnt-by:     DATALABS-ITL-MNT
created:    2022-07-28T14:09:03Z
last-modified: 2022-07-28T14:09:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA4952-RIPE
org-name:    SIBNET s.r.o.
country:    CZ
org-type:    OTHER
address:    Sobeslavska 28, Vinohrady,Prague 3,13000,Czech Republic
abuse-c:    ACRO49257-RIPE
mnt-ref:    DATALABS-ITL-MNT
mnt-ref:    Datalabs-MNT
mnt-ref:    NETWORK-SUPPORT-MNT
mnt-by:     Datalabs-MNT
mnt-by:     DATALABS-ITL-MNT
mnt-by:     NETWORK-SUPPORT-MNT
created:    2022-07-27T12:38:33Z
last-modified: 2022-12-01T17:25:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Administrator
address:    UNITED ARAB EMIRATES
address:    Dubai
address:    00000
address:    Office 1502,Preatoni Tower,Plot No: JLT-PH1-L2A,JLT
phone:     +97142667288
nic-hdl:    AA39745-RIPE
mnt-by:     Datalabs-MNT
created:    2022-07-04T10:06:03Z
last-modified: 2022-07-04T10:06:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]