| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  olix AS203620

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203620
as-name:    olix
org:      ORG-PA769-RIPE
sponsoring-org: ORG-MZTA1-RIPE
import:     from as43073 accept ANY
export:     to as43073 announce AS-OLIX
import:     from AS199449 accept ANY
export:     to AS199449 announce AS-OLIX
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS-OLIX
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS-OLIX
import:     from AS57221 accept ANY
export:     to AS57221 announce AS-OLIX
import:     from AS197956 accept ANY
export:     to AS197956 announce AS-OLIX
import:     from AS200176 accept ANY
export:     to AS200176 announce AS-OLIX
import:     from AS30918 accept ANY
export:     to AS30918 announce AS-OLIX
import:     from AS49831 accept ANY
export:     to AS49831 announce AS-OLIX
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-OLIX
admin-c:    MZ5881-RIPE
tech-c:     MZ5881-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-lower:   MNT-DANAR
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     macieknetkom
mnt-by:     MNT-DANAR
created:    2016-06-01T06:25:45Z
last-modified: 2018-09-04T11:48:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PA769-RIPE
org-name:    Polnocny Klaster ICT SP. z.o.o.
org-type:    other
address:    ul. Zeromskiego 26
address:    14-230
address:    Zalewo
address:    Poland
abuse-c:    AC30054-RIPE
mnt-ref:    mnt-olix
mnt-by:     mnt-olix
created:    2015-01-02T13:03:16Z
last-modified: 2016-02-15T16:48:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maciej Zukowski
address:    Sienkiewicza 26
address:    14-230 Zalewo
phone:     +486064902899
nic-hdl:    MZ5881-RIPE
mnt-by:     macieknetkom
created:    2013-01-15T11:22:29Z
last-modified: 2013-05-27T15:33:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]