| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TecnoGeneral AS203591

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203591
as-name:    TecnoGeneral
org:      ORG-TGS4-RIPE
import:     from AS8928 accept ANY
export:     to AS8928 announce AS203591
import:     from AS61968 accept ANY
export:     to AS61968 announce AS203591
admin-c:    FB1197-RIPE
tech-c:     GD6844-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TECNO-GENERAL
created:    2015-12-04T14:36:54Z
last-modified: 2018-09-04T11:42:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TGS4-RIPE
org-name:    TECNO GENERAL S.R.L
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via della Industria 10
address:    63900
address:    Fermo
address:    ITALY
phone:     +390734340000
fax-no:     +390734644512
abuse-c:    AR15896-RIPE
admin-c:    FV396-RIPE
admin-c:    FB1197-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-TECNO-GENERAL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TECNO-GENERAL
created:    2010-02-02T13:34:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Fausto Bottoni
address:    TECNO GENERAL SRL
address:    VIA DELL.INDUSTRIA, 10
address:    63023 FERMO
address:    ITALY
phone:     +39 0734644510
nic-hdl:    FB1197-RIPE
created:    2009-11-10T15:46:31Z
last-modified: 2020-06-04T07:48:23Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     INTEROUTE-MNTNR

person:     Gressoni Daniele
address:    Via Dell'Industria, 10
address:    FERMO
address:    ITALY
phone:     +39 0734 644511
nic-hdl:    GD6844-RIPE
mnt-by:     MNT-TECNO-GENERAL
created:    2015-12-04T09:24:55Z
last-modified: 2015-12-04T09:24:55Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]