| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  pl-oberthur AS203556

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203556
as-name:    pl-oberthur
org:      ORG-OTRP1-RIPE
import:     from AS16283 accept ANY
export:     to AS16283 announce AS203556
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS203556
admin-c:    LC11549-RIPE
tech-c:     LC11549-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-oberthur-1-mnt
created:    2015-12-11T10:23:31Z
last-modified: 2018-09-04T11:43:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OTRP1-RIPE
org-name:    IDEMIA POLAND R&D Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Jaracza 62/64
address:    90-251
address:    Lodz
address:    POLAND
phone:     +48 605124217
admin-c:    LC11549-RIPE
tech-c:     LC11549-RIPE
abuse-c:    AR34587-RIPE
mnt-ref:    pl-oberthur-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-oberthur-1-mnt
created:    2015-12-08T09:41:27Z
last-modified: 2023-08-24T10:38:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Czarski
address:    Jaracza 62/64
address:    90-251
address:    Lodz
address:    POLAND
phone:     +48 605124217
nic-hdl:    LC11549-RIPE
mnt-by:     pl-oberthur-1-mnt
created:    2015-12-08T09:41:26Z
last-modified: 2017-05-18T12:27:47Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]