| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WIECZOR-NET-AS AS203505

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203505
as-name:    WIECZOR-NET-AS
org:      ORG-WNET2-RIPE
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS203505
import:     from AS33923 accept ANY
export:     to AS33923 announce AS203505
admin-c:    HW3272-RIPE
tech-c:     GW2795-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2015-12-23T07:52:09Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-WNET2-RIPE
org-name:    WIECZOR-NET Sieci Komputerowe, Internet Henryk Wieczorek
org-type:    OTHER
address:    ul. Wielkie Przedmiescie 17
address:    46-300 Olesno
address:    Poland
abuse-c:    ACRO28-RIPE
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-ref:    GW47533-MNT
mnt-ref:    NETRONIK-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     GW47533-MNT
created:    2015-12-18T11:48:08Z
last-modified: 2016-02-01T20:21:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Wilk
address:    WIECZOR-NET Sieci Komputerowe, Internet Henryk Wieczorek
address:    ul. Wielkie Przedmiescie 17
address:    46-300 Olesno
address:    Poland
phone:     +48343582063
nic-hdl:    GW2795-RIPE
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     GW47533-MNT
created:    2015-12-18T11:52:48Z
last-modified: 2015-12-28T10:55:45Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Henryk Wieczorek
address:    WIECZOR-NET Sieci Komputerowe, Internet Henryk Wieczorek
address:    ul. Wielkie Przedmiescie 17
address:    46-300 Olesno
address:    Poland
phone:     +48343582063
nic-hdl:    HW3272-RIPE
mnt-by:     ART-COM-MNT
mnt-by:     GW47533-MNT
created:    2015-12-18T11:55:41Z
last-modified: 2015-12-28T10:56:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]