| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.74.105 (lg) / ec2-3-92-74-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:4a69::35c:4a69 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MEGATEL-AS AS203481

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203481
as-name:    MEGATEL-AS
org:      ORG-AL401-RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE
import:     from AS9198 accept ANY
export:     to AS9198 announce AS203481
import:     from AS39824 accept ANY
export:     to AS39824 announce AS203481
admin-c:    MP29180-RIPE
tech-c:     VG4540-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2016-01-05T14:21:44Z
last-modified: 2018-09-04T11:43:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AL401-RIPE
org-name:    AstanaMegatel Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Bukhar-Zhirau ave, 49
address:    Karaganda, Kazakhstan
abuse-c:    AR34873-RIPE
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2016-01-05T13:32:01Z
last-modified: 2016-01-05T13:32:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mikhail Peredirey
address:    Bukhar-Zhirau ave, 49
address:    Karaganda, Kazakhstan
phone:     +7 7212 996015
nic-hdl:    MP29180-RIPE
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2016-01-05T13:32:01Z
last-modified: 2016-01-05T13:32:01Z
source:     RIPE

person:     Vladimir Golubnichiy
address:    Bukhar-Zhirau ave, 49
address:    Karaganda, Kazakhstan
phone:     +7 7212 996003
nic-hdl:    VG4540-RIPE
mnt-by:     MNT-NETART
created:    2016-01-05T13:32:01Z
last-modified: 2016-01-05T13:32:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]