| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-CHRONO24 AS203465

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203465
as-name:    ASN-CHRONO24
org:      ORG-CG153-RIPE
import:     from AS34309 accept ANY
export:     to AS34309 announce AS203465
import:     from AS12843 accept ANY
export:     to AS12843 announce AS203465
admin-c:    DS17621-RIPE
tech-c:     DS17621-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TXX-MNT
created:    2016-01-13T08:05:08Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TTG2-RIPE

organisation:  ORG-CG153-RIPE
org-name:    Chrono24 GmbH
org-type:    OTHER
address:    Haid-und-Neu-Strae 18
address:    D-76131
address:    Karlsruhe
address:    GERMANY
admin-c:    DS17621-RIPE
phone:     +49 721 480889 80
fax-no:     +49 721 480889 88
abuse-c:    AC32102-RIPE
mnt-ref:    CHRONO24-MNT
mnt-by:     TXX-MNT
mnt-by:     CHRONO24-MNT
created:    2016-01-08T09:32:30Z
last-modified: 2017-10-30T15:34:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dirk Schwarz
address:    Haid-und-Neu-Str. 18
        76131 Karlsruhe
        Germany
phone:     +49-721-48088980
nic-hdl:    DS17621-RIPE
mnt-by:     LINK11-MNT
created:    2015-08-06T13:19:07Z
last-modified: 2015-08-06T13:19:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]