| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BN AS203422

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS203422
as-name:    BN
org:      ORG-BN65-RIPE
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS203422
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS203422
admin-c:    AS23102-RIPE
tech-c:     AS23102-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2016-01-21T13:37:32Z
last-modified: 2020-11-16T17:51:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE

organisation:  ORG-BN65-RIPE
org-name:    Biblioteka Narodowa
org-type:    OTHER
address:    al. Niepodleglosci 213
address:    02-086 Warszawa
address:    PL
admin-c:    AS23102-RIPE
tech-c:     AS23102-RIPE
abuse-c:    BN2541-RIPE
mnt-ref:    NASK2-MNT
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2016-01-20T11:03:34Z
last-modified: 2016-01-20T11:50:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Stanis
address:    al. Niepodleglosci 213
address:    00-973 Warszawa
address:    PL
phone:     +48 22 608 2522
nic-hdl:    AS23102-RIPE
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2012-04-18T14:47:39Z
last-modified: 2012-04-18T14:47:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]